Ochrona drewna surowca i materiału

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 14:33

Podręcznik ten powstał z potrzeby zbiorczego ujęcia i aktualizacji zagadnień dotyczących ochrony drewna, będącego surowcem na składnicach oraz wyrobionym materiałem w konstrukcjach i innych obiektach.

Konieczność lapidarnego ujęcia wielu kwestii spowodowała, że w podręczniku tym podano tylko niezbędne minimum wiadomości z zakresu anatomii oraz fizjologii grzybów i owadów, a także toksykologii i wiedzy o procesach spalania drewna. Mamy nadzieję, że umożliwią one Czytelnikowi ogólne zapoznanie się z tą problematyką i dalsze zagłębianie się w zagadnienia ochrony drewna.

Organizmy, będące czynnikami powodującymi niszczenie drewna w konstrukcjach i innych wyrobach, przedstawiono w sposób pozwalający na względnie łatwe określenie gatunków stwarzających największe problemy. Mamy nadzieję, że takie potraktowanie sprawy nie zrazi mniej zainteresowanych Czytelników, a tych pragnących rozwijać zainteresowania ochroną drewna zachęci do sięgnięcia po klucze do oznaczania nieujętych tu gatunków grzybów i owadów.