Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 14:24

W książce usystematyzowano i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w obszarze budownictwa ogólnego, a dotyczącą obliczania elementów konstrukcyjnych budynków murowanych wznoszonych metodami tradycyjnymi.

Uwzględniono przy tym najnowsze polskie normy budowlane (...)

Przy pisaniu książki wykorzystano nie tylko studia literaturowe, lecz także własne przemyślenia i wieloletnie doświadczenia autorów nabyte zarówno w procesie nauczania, badania, jak i projektowania konstrukcji przedmiotowych obiektów w Zakładzie Budownictwa Ogólnego Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej

Spis treści:

 • Przedmowa
 • Wprowadzenie do obliczeń
 • Obciążenia
 • Dachy drewniane strome
 • Stropy i stropodachy
 • Nadproża
 • Balkony
 • Ściany murowane
 • Schody
 • Fundamenty
 • Bilbiografia