Komputerowy zapis szkieletowych konstrukcji drewnianych

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 11:50

Poruszone w książce zagadnienia nawiązują do treści wykładów z przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych" realizowanego na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jej celem jest zapoznanie studentów z metodyką wykorzystania narzędzi CAD do zapisu szkieletowych konstrukcji drewnianych. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika w problematykę komputerowego wspomagania projektowania rozpatrywanych konstrukcji, pokazując jednocześnie możliwości wybranego środowiska CAD. Kolejne rozdziały prezentują, w większości przykładowe, typowe zagadnienia związane z zapisem szkieletowych konstrukcji drewnianych oraz sposób ich rozwiązania przy zastosowaniu narzędzi informatycznych.

Książka "Komputerowy zapis szkieletowych konstrukcji drewnianych" porusza między innymi tematy:

  • Projektowanie profilu połaci dachowej
  • Projektowanie połaci dachowych
  • Projektowanie konstrukcji więźby dachowej