Ciepłochronne stropodachy budynków. Analiza wad i usterek.

Dodano: piątek, 08 października 2010 11:07

Niniejszy podręcznik dotyczy stropodachów budynków ogrzewanych tj. dachów, łącznie z izolacją cieplną, zamykających budynek od góry.

Konstrukcja ta pełni jednocześnie rolę stropu i dachu, tzn. przenosi obciążenie od śniegu i wiatru oraz chroni pomieszczenia mieszkalne przed opadami atmosferycznymi i wpływami klimatu zewnętrznego. Celem opracowania jest wyszczególnienie błędów najczęściej występujących podczas budowania stropodachów szczelinowych, dwudzielnych i stropodachów pełnych z równoczesnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych. W tekście zilustrowano za pomocą zestawów rysunków poprawne i błędne rozwiązania stropodachów oraz podano opis przyczyn ich uszkodzeń jako konsekwencję błędów popełnionych podczas ich projektowania i wykonywania.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Architektury, dla studiów dziennych magisterskich, inżynierskich i zaocznych do realizacji programu nauczania z przedmiotów: Budownictwo ogólne, Podstawy budownictwa, Budownictwo energooszczędne i Ochrona środowiska. Opracowanie może być również wykorzystane przez inżynierów, projektantów, inwestorów i wykonawców.

 

Powiązane artykuły

» Termomodernizacja stropów i dachów