Budownictwo drewniane. Podręcznik inżyniera

Dodano: czwartek, 07 października 2010 12:01

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów budownictwa i architektury uczelni technicznych oraz dla inżynierów konstrukcji drewnianych.

Szeroko omówiono w niej specyficzne właściwości naturalnego materiału budowlanego, jakim jest drewno. określono charakterystyki materiałowe drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych. Podano również informacje o połączeniach klejonych i na łączniki mechaniczne.

Omówiono zasady obliczeń różnego rodzaju drewnianych elementów konstrukcyjnych, bogato ilustrując je rysunkami. Określono zasady stosowania teorii II rzędu dla drewnianych konstrukcji inżynierskich. Podano sposoby konstruowania wielu różnorodnych elementów oraz połączeń w konstrukcjach drewnianych ilustrując je wieloma przykładami. Autor podaje również wiele uwag praktycznych dotyczących projektowania i realizacji konstrukcji drewnianych. W rozdziale 23 podano przykłady obliczeń, wg DIN 1052, charakterystycznych dla konstrukcji drewnianych elementów i połączeń.

W celu przybliżenia książki polskiemu czytelnikowi dodano do wydania niemieckiego rozdział 24 omawiający podstawowe zasady projektowania elementów konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 z przykładami obliczeń.

Książka porusza między innymi tematy:

  • Ustalanie obciążeń dla połaci dachowych
  • Sprawdzanie elementów dachu na odrywanie przy obciążeniach krawędziowych ssaniem wiatru
  • Więźby dachowe
  • Dachy krokwiowe i jętkowe
  • Więźby z płatwiami
  • Dachy płaskie