Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak

Dodano: wtorek, 12 października 2010 08:11

Na 280 stronach zawarto skondensowaną dawkę wiedzy. Książka przybliża czytelnikowi aktualny stan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Dwa spośród czterech rozdziałów dotyczą współczesnego ogrzewnictwa. Autorzy szczegółowo omówili wszelkie zagadnienia związane z budową, montażem i eksploatacją kolektorów słonecznych.

Niezwykle przystępnym językiem wyjaśniono zasadę działania pompy ciepła oraz wymagania stawiane instalacjom dolnego i górnego źródła ciepła. Największą dumą napawa nas jednak ostatni rozdział poradnika, w którym szczegółowo opisano funkcjonowanie kilkunastu instalacji wykorzystujących kolektory słoneczne oraz pompy ciepła do przygotowywania wody użytkowej i centralnego ogrzewania

Książka jest adresowana do wszystkich osób interesujących się systemami ogrzewania umożliwiającymi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Poza tym informacje w niej podane mogą stanowić pomoc w trakcie uzgodnień między kupującym a sprzedającym nowoczesne systemy grzewcze lub między kredytobiorcą a kredytodawcą promującym źródła energii odnawialnej.