Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji

Dodano: środa, 17 listopada 2010 11:50

Monografia stanowi liczący się wkład do rozwoju wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ma ona jednocześnie znaczenie utylitarne.

W pracy "Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji" zajęto się kompleksowymi badaniami typowej, standardowej instalacji słonecznej, która służyła jako alternatywne, niekonwencjonalne źródło czystej ekologicznej energii wykorzystywanej do podgrzewania wody użytkowej. Została dokładnie określona efektywność instalacji, przebieg jej pracy, opłacalność.

Cenną częścią metodyki badań są opracowane modele matematyczne do prognozowania ilości pozyskania energii cieplnej przez kolektory słoneczne w poszczególnych miesiącach w zależności od dawek dziennych promieniowania słonecznego całkowitego oraz maksymalnej ilości podgrzanej wody przez kolektory słoneczne. Szczególnie pozytywnie ocenić należy analizę wyników badań. W książce mieszczą się liczne kolorowe fotografie i schematy.