Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt: Pokrycia dachowe ITB 396/2009

Dodano: środa, 13 października 2010 07:35

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymagana jest przy zamówieniach publicznych, w gospodarce rynkowej stanowi nieodzowną część umowy o roboty budowlane.

W publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt: Pokrycia dachowe ITB 396/2009" znajdziemy takie informacje jak:

1. Normy związane;
2. Dokumentacja techniczna;
3. Odstępstwa od projektu;
4. Rodzaje pokryć dachowych;
5. Materiały budowlane:

 • wymagania ogólne;
 • przyjęcie materiałów na budowie;
 • przechowywanie materiałów;

6. Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy:

 • wymagania ogólne;
 • dylatacje w podłożu;
 • wytrzymałość i sztywność podłoża;
 • podłoża z gładzi cementowej;
 • podłoża z płyt żelbetowych;
 • podłoża z płyt styropianowych;
 • podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej;
 • podłoża z desek;

7. Wykonanie podłoży pod pokrycia z gontów asfaltowych;
8. Wykonanie podłoży pod pokrycia z laminatów;
9. Wykonanie podłoży pod pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku;
10. Wykonanie podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach:

 • wymagania ogólne;
 • podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy;
 • podkład z desek pod pokrycie blacha;
 • podkład z lat pod pokrycia z blach dachówkowych;
 • podkład z lat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych;
 • podkład z lat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych;
 • podkład z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych;

11. Pokrycia papowe:

 • wymagania ogólne;
 • pokrycia papami asfaltowymi;

12. Pokrycia papami asfaltowymi;
13. Pokrycia bezspoinowe z mas asfaltowych (laminaty);
14. Powłoki bezspoinowe;
15. Pokrycia z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuk;
16. Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych;
17. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych;
18. Pokrycia z blach płaskich;
19. Pokrycia z blach profilowanych;
20. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan;
21. Pokrycia z blachy aluminiowej;
22. Inne pokrycia z blach;
23. Obróbki blacharskie;
24. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych;
25. Kontrola jakości robót:

 • kontrola wykonania podłoży;
 • kontrola wykonania pokryć;
 • ocena wyników badań;

26. Odbiór robót budowlanych.