Materiały budowlane. Część 2

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 13:33

Podręcznik zawiera wiadomości na temat większości stosowanych obecnie materiałów budowlanych, m.in. wyrobów ze skał, ceramiki i szkła budowlanego, materiałów drewnianych i drewnopochodnych, lepiszczy asfaltowych i wyrobów, których są one składnikiem, wyrobów ze stopów metali, wyrobów z tworzyw sztucznych, materiałów malarskich, spoiw mineralnych, kruszyw, zaczynów, zapraw, betonów (z uwzględnieniem metod projektowania składu mieszanki betonowej), wyrobów z zaczynów, zapraw i betonów.

Wyjaśniono w nim także pojęcia podstawowe dotyczące normalizacji i atestowania materiałów budowlanych oraz ich właściwości.