Instrukcja ITB 450/2010. Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+A1:2007. Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą.

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 10:38

Spis treści:

1. Wstęp

2. Zakres stosowania normy PN-EN 13707:2006+A1:2007

3. Komentarz do przyjętych w normie wymagań odnośnie właściwości technicznych wyrobów

4. Zalecania ITB w zakresie wymagań dla wyrobów ujętych w normie 13707:2006+A1:2007 wraz z podstawowymi informacjami odnośnie sposobu ich stosowania

5. Interpretacja wymagań normy PN-EN 13707:2006+A1:2007 w zakresie oceny zgodności

6. Dokumenty związane