Biblioteka

Rynny i akcesoria dachowe

Dodano: poniedziałek, 11 października 2010 06:10

Rynny mają różne kształty przekroju poprzecznego: półokrągłe, półeliptyczne, trapezowe, kwadratowe i prostokątne, imitujące gzyms. Dno rynny może być gładkie lub ryflowane, pojedyncze lub podwójne. Kształt przekroju poprzecznego rynny ma wpływ na wydajność odprowadzania wody.

Rynny i rury spustowe

Najpowszechniej stosowane i jednocześnie najbardziej wydajne są rynny o przekroju półokrągłym. Rury spustowe mają przekrój okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Rury okrągłe mogą być łączone z rurami kwadratowymi specjalnymi elementami łączącymi. Przekrój rury spustowej powinien wynosić nie mniej niż 3/4 przekroju rynny.

System odwodnienia dachu

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą rynny i rury spustowe. Odprowadzają one wodę opadową i topniejący śnieg poza obrys budynku. Rynny biegną wzdłuż okapu dachu, zbierając wodę z jego połaci. Z rynien woda spływa do pionowych rur spustowych, a stamtąd jest odprowadzana do studzienek lub do kanalizacji, ewentualnie na działkę - w odpowiedniej odległości od budynku. Im bardziej skomplikowany kształt dachu, tym trudniejsze jego odwodnienie. W przypadku dachu o zróżnicowanej wysokości woda z rynny odwadniającej wyżej położoną część nie powinna spływać na część położoną niżej, ponieważ rynny tej części mogą nie odprowadzić nadmiaru wody.

Zaprojektowanie systemu odprowadzania wody z dachu należy do architekta. Zgodnie z prawem budowlanym budynki do wysokości 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 nie muszą być wyposażone w system odwodnienia, pod warunkiem, że mają odpowiednio ukształtowane okapy. W innych przypadkach musimy taki system przewidzieć.

Wymiary rynien i rur spustowych zależą od powierzchni i od kąta pochylenia połaci dachowej. Im większy przekrój rynny, tym większą ilość wody może ona odprowadzić. Sprzedawcy systemów rynnowych dysponują odpowiednimi tabelami (sporządzonymi dla uśrednionych warunków klimatycznych), za pomocą których można dobrać wymiary rynien i rur spustowych oraz potrzebną ilość elementów dla dachu o określonej powierzchni i kącie nachylenia, przy ustalonym usytuowaniu rur spustowych.

Przykładowo dla połaci o powierzchni nie przekraczającej 60 m2 można dobrać rynnę o średnicy 125 mm, natomiast połać o powierzchni 100 m2 zostanie prawidłowo odwodniona za pomocą rynny o średnicy 150 mm (należy przy tym pamiętać, że jedna rura spustowa może przypadać maksymalnie na 10 metrów bieżących rynny).

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej wykonuje się z wytłaczanej blachy stalowej ocynkowanej, niewykończonej lub powlekanej obustronnie plastizolem albo lakierowanej, czasami z blachy stalowej powlekanej cyną. Ich trwałość wynosi od 30 do 50 lat.

Rynny i rury spustowe aluminiowe wykonuje się z blachy aluminiowej powlekanej farbami akrylowymi. Ich trwałość sięga 70 lat. Mogą być odlewane, wytłaczane lub wytłaczane ciągłe - produkowane bezpośrednio na placu budowy. Rynny wykonane w systemie ciągłym nie mają połączeń na długości ściany, dzięki czemu są bardzo szczelne. Rynny i rury spustowe miedziane produkuje się z blachy miedzianej (mogą być dodatkowo powlekane cynkiem lub akrylem), która w wyniku działania czynników atmosferycznych pokrywa się zielonym nalotem (patyną), co nadaje jej efektowny wygląd.

a)

b)

c)

Rynny mają różne przekroje:
a) półokrągły
b) półeliptyczny
c) w kształcie gzymsu

Są bardzo trwałe (nawet do 150 lat). Ze względu na wysoką cenę montuje się je przede wszystkim w obiektach zabytkowych lub reprezentacyjnych. Rynny i rury spustowe z PVC produkuje się z wysokoudarowego polichlorku winylu, barwionego w masie. Ich zalety to: trwałość, łatwość montażu, odporność na działanie czynników atmosferycznych, niska cena. Nie wymagają konserwacji ani malowania, nie ulegają korozji, są odporne na działanie promieniowania UV.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, podobnie jak blacha miedziana, okrywają się patyną. Nalot ten stanowi warstwę ochronną i jest koloru ciemno-szarego. Blacha cynkowo-tytanowa w 99,5% składa się z czystego cynku, a pozostałe metale w stopie to miedź, aluminium i tytan. Trwałość systemów rynnowych wykonanych z takiego materiału sięga 100 lat (podobnie jak z miedzi).

W zależności od długości okapu montuje się jedną rurę spustową (do 12 m) na końcu okapu (w narożniku), jedną rurę spustową w środku okapu (do 24 m) lub dwie rury spustowe w narożnikach. Jeżeli jedna rura spustowa znajduje się na środku okapu, to rynny muszą mieć spadek w kierunku od brzegów do środka okapu. Jeżeli montujemy dwie rury spustowe w narożnikach, rynny muszą mieć spadek od środka w kierunku narożników.

Dostępne w handlu przekroje rur spustowych

Minimalny spadek rynny w kierunku rury spustowej powinien wynosić od 0,5 do 2%. W miejscach, w których rynny o różnych spadkach łączą się ze sobą, ich wyloty zasklepia się denkami, a następnie nakłada się na obie rynny element łączący; między rynnami pozostawia się odstęp, umożliwiający ruchy wynikające z rozszerzalności termicznej materiału.

Na co warto zwracać uwagę wybierając orynnowanie?

 • Odpowiedni dobór wielkości rynien i rur odpływowych oraz sposób ich mocowania i rozmieszczenia. Parametry te zależą od kształtu i powierzchni zabezpieczanego dachu.
 • Bogaty asortyment kształtek i akcesoriów dodatkowych ułatwi znacznie wykonanie bardziej skomplikowanych odwodnień.
 • Możliwość zamontowania dodatkowych siatek ochronnych i sitek. Ich obecność ogranicza możliwość zatkania systemu rynnowego liśćmi.
 • Sposób łączenia współpracujących elementów. Wszystkie systemy zatrzaskowe pozwalają bardzo łatwo i szybko zmontować kompletny system odwodnienia.
 • Zasady i instrukcję montażu opracowaną przez producenta danego modelu.
 • Gwarancja - udzielana jest najczęściej na 5,10 lub 15 lat. Pod uwagę należy wziąć zakres odpowiedzialności producenta.
 • Certyfikaty - systemy rynnowe powinny mieć odpowiednie aprobaty lub certyfikaty budowlane świadczące o tym, że wyrób jest zgodny z obowiązującymi normami.

Akcesoria dachowe

Większość producentów najbardziej popularnych pokryć dachowych (dachówek ceramicznych i cementowych, blach) oferuje bogaty asortyment elementów uzupełniających, dopasowanych kształtem i kolorem do elementów podstawowych: dachówki kalenicowe, gąsiory do wykończenia kalenic, świetliki, dachówki wywietrznikowe, okapowe lewe i prawe, wentylacyjne, koszowe, okapniki, wiatrownice, wyjścia antenowe, płotki przeciwśnieżne.

Dlaczego warto stosować akcesoria dachowe?

 • Pozwalają łatwo wykonać nawet najbardziej skomplikowane dachy.
 • Zapewniają wymaganą szczelność pokrycia.
 • Gwarantują odpowiednią wentylację dachu co wpływa na jego wysoką trwałość.
 • Stanowią oryginalną ozdobę połaci.

Na co warto zwracać uwagę wybierając akcesoria dachowe?

 • Należy dokładnie określić ilość i rodzaj potrzebnych elementów.
 • Akcesoria muszą pasować do wybranego systemu krycia.
 • Na jaki okres i pod jakimi warunkami jest udzielana gwarancja.
 • Certyfikaty - akcesoria dachowe, podobnie jak pokrycia, muszą mieć aprobaty lub certyfikaty budowlane świadczące o tym, że wyrób jest zgodny z obowiązującymi normami.

opr.: Redakcja