Biblioteka

Adaptacja poddasza - inwentaryzacja, projekt i formalności

Dodano: wtorek, 05 sierpnia 2014 10:40

Adaptacja poddasza to sposób na powiększenie powierzchni mieszkalnej bez rozbudowy budynku. Przed rozpoczęciem prac należy jednak zadbać o kilka podstawowych spraw. Mowa o inwentaryzacji, opinii konstruktora oraz projekcie i formalnościach.

Adaptacja poddasza - Inwentaryzacja

Bardzo dobrze, jeśli mamy pochodzące z dokumentacji projektowej rysunki strychu - rzuty i przekroje. Jeżeli ich brak, to bezwzględnie trzeba sporządzić rysunki z natury. Koniecznie zaznaczmy na nich wysokość w poszczególnych częściach poddasza i wszelkie elementy utrudniające zagospodarowanie: kominy, słupy, piony kanalizacyjne itd. Dzięki temu zorientujemy się, czy na strychu w ogóle da się wygospodarować satysfakcjonujące nas, odpowiednio duże i ustawne pomieszczenia. Czy to ma być np. dodatkowy, tylko sporadycznie użytkowany, pokój dla gości, czy myślimy o drugim samodzielnym mieszkaniu?

Możliwości adaptacji zależą głównie od tego, jaki jest kształt i konstrukcja dachu, a nie powierzchnia poddasza mierzona po podłodze. Wynika to z faktu, że do pełnego wykorzystania nadaje się część pomieszczenia o wysokości przynajmniej 1,9 m (tzw. wysokość stania), a do ustawienia sprzętów i mebli przy ścianach potrzebna jest wysokość 1,2-1,5 m. Efektywnemu wykorzystaniu poddasza sprzyja:

  • prosty kształt dachu; najlepsze są dwuspadowe;
  • znaczny kąt nachylenia połaci (powyżej 30°), bo dzięki temu wysokość pomieszczenia szybko rośnie, w miarę oddalania się od ściany;
  • wysoka ścianka kolankowa (ponad 1 m);
  • duża rozpiętość dachu (ponad 8 m);
  • brak słupów lub ścian nośnych.

Bardzo duże znaczenie ma też umiejscowienie schodów. Najlepiej, jeśli biegną w przybliżeniu równolegle do połaci dachu. Wówczas zajmują częściowo przestrzeń o niewielkiej wysokości, blisko okapu. Dobrze też, jeśli schody są blisko środka, a nie któregoś z krańców budynku. Dzięki temu możemy zaplanować wygodne wysokie pomieszczenia po obu ich stronach, nie tracąc najcenniejszego miejsca pod kalenicą na komunikację.

Adaptacja poddaszaAdaptacja poddasza - projekt
Adaptacja poddaszaAdaptacja poddasza - projekt

Pod ścianką o odpowiedniej wysokości zmieszczą się: a) 0,7 m - sporadycznie używane przedmioty; b) 1 m - łóżko; c) 1,5 m - biurko, przy którym można swobodnie stanąć; d) 2 m - większość mebli

Adaptacja poddasza - Opinia konstruktora

Nasze plany w możliwie wczesnej fazie powinniśmy skonsultować z konstruktorem. Sprawdzi on wytrzymałość stropu i więźby dachowej (zaproponuje ich ew. wzmocnienie) oraz możliwość przesunięcia elementów konstrukcyjnych. Każdy przypadek trzeba niestety traktować indywidualnie i bez pomocy doświadczonego specjalisty się nie obejdzie. Strop z założenia nieużytkowego strychu mógł być np. zaprojektowany jako słabszy, o mniejszej nośności, niż na kondygnacjach mieszkalnych. Z kolei nisko położone jętki czy psujące ustawność słupy podpierające więźbę niejednokrotnie da się przesunąć bez specjalnych kłopotów. Generalnie każdy budynek da się przeprojektować i wzmocnić w razie potrzeby, ale może to być na tyle skomplikowane i kosztowne, że straci sens.

Do posiadanej dokumentacji projektowej należy mieć ograniczone zaufanie. Niejednokrotnie w trakcie budowy pojawiają się znaczne odstępstwa od pierwotnego planu. Szczególnie w starych domach, budowano nie z tego, co przewidywał projekt, lecz z tego, co udało się zdobyć.

Adaptacja poddasza - Projekt i formalności

Jeżeli w ramach zagospodarowania poddasza, nie naruszamy elementów konstrukcyjnych budynku oraz nie zmieniamy jego wymiarów zewnętrznych i wyglądu, np. przez dobudowanie lukarn, to możemy spróbować załatwić niezbędne formalności w wydziale budownictwa i architektury starostwa powiatowego (ew. odpowiadającego mu urzędu w miastach), nie w trybie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę /przebudowę, ale składając zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń. Zgłoszenie należy złożyć przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. O ile urząd nie zgłosi w ciągu tego czasu sprzeciwu, można rozpocząć prace. Po zakończeniu prac zmianę sposobu użytkowania trzeba też zgłosić w urzędzie skarbowym, bo zmieni się wymiar podatku od nieruchomości. Konieczne będzie także sporządzenie nowej charakterystyki energetycznej budynku.

Jeśli zaś dokonujemy zmian w elementach konstrukcyjnych, zmieniają się wymiary zewnętrzne albo urząd odrzuci zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń, to konieczne jest sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę. Procedura jest zasadniczo ta sama, co przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę nowego obiektu, choć nie musimy martwić się np. o przyłączenie mediów.

Jarosław Antkiewicz