Biblioteka

Wymiana pokrycia dachu i orynnowania

Dodano: piątek, 02 grudnia 2011 14:54

Przed zimą warto dokładnie obejrzeć dach i orynnowanie. Uszkodzenia? Nieszczelności? Lepiej nie czekać na wiosnę i już teraz je naprawić, a jeśli się nie uda - pokrycie dachu i orynnowanie wymienić na nowe.

Spis treści
» Wymiana pokrycia
» Azbestocement na dachu
» Wybieramy nowe pokrycie
» Wybieramy nowe rynny
   »Pokaż wszystko

Wymiana pokrycia

Wymiana dachu i orynnowania to spore przedsięwzięcie. Najczęściej decydujemy się na nie wtedy, gdy dach jest w znacznym stopniu zniszczony: nieszczelności powodują przeciekanie, a połacie się uginają. Czasami dach i rynny jeszcze dobrze służą, ale chcemy je wymienić ze względów estetycznych. Innym razem taka wymiana jest etapem zaplanowanej termomodernizacji: ociepliliśmy ściany, wymieniliśmy okna, przychodzi czas na dach. Bywa też tak, że decyzja o wymianie dachu jest wynikiem nawałnicy, huraganu lub zdarzenia losowego.

Bez względu na powody - wymianę pokrycia powinien poprzedzić przegląd dokonany przez fachowca: sprawdzenie pokrycia, rynien i rur spustowych, a także stanu więźby dachowej i izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych. Wymianę powinno się planować z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania poddasza: jeśli podczas remontu będzie ono zaadaptowane na mieszkalne, dach trzeba będzie ocieplić, a nowym pomieszczeniom zapewnić wentylację. Wykonanie tego wszystkiego trzeba powierzyć dobrej, fachowej ekipie.

Wymiana na takie samo pokrycie. Najmniej kłopotliwa, bo jeśli stan więźby jest dobry, nie będzie problemów z dodatkowymi obciążeniami. Trzeba jedna zwrócić uwagę na izolacje - w starych domach może ich nie być lub mogą być niewystarczające, niezgodne z obecnie obowiązującymi standardami (techniki izolacji z upływem lat się zmieniały) albo po prostu są w złym stanie.

Ile ważą pokrycia?

Ciężkie na lżejsze. Wymiana niekłopotliwa. Stara więźba nadaje się pod nowe pokrycie bez wzmacniania, ale jeśli jej poszycie jest między krokwiami zapadnięte, dla wyrównania może wymagać usztywnienia.

Lekkie na cięższe. Taka wymiana może się okazać trudna. Wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia stanu więźby, a czasami jej wzmocnienia. To czy i pod jakimi warunkami przeniesie obciążenia nowego pokrycia, musi ocenić konstruktor z uprawnieniami.

Nowe na stare. Takie rozwiązanie stosuje się głównie na dachach spadzistych krytych papą, gontem bitumicznym lub blachą płaską. Nie jest ono godne polecenia - można co prawda zaoszczędzić w ten sposób na rozbiórce i wywózce starego pokrycia, ale nic więcej się nie zyska. Jak zawsze, gdy planuje się zwiększenie obciążenia więźby, trzeba powierzyć uprawnionemu konstruktorowi sprawdzenie, czy jej nośność jest wystarczająca, czy jej elementy nie są zaatakowane przez owady, zbutwiałe lub nadmiernie odkształcone.

Azbestocement na dachu

Płyty z eternitu (azbestocementu) były bardzo popularne w latach 70. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej do 2032 r. wszystkie pokrycia z azbestocementu - jako stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt - muszą być z budynków usunięte. Elementy z eternitu stanowią szczególne zagrożenie wtedy, gdy się kruszą, a więc w czasie obróbki (w tym demontażu), a także gdy materiał się starzeje. Z tego też powodu nie można go usuwać samodzielnie: rozbiórkę trzeba powierzyć wyspecjalizowanej firmie, zatrudniającej pracowników wyszkolonych w tym zakresie (muszą mieć odpowiednie ubrania ochronne, maski na twarzy, kombinezony, rękawice i pokrycia butów, a zanim przystąpią do pracy, powinni ogrodzić i oznaczyć teren rozbiórki).

Eternitu nie wolno wywozić na zwykłe śmietnisko, lecz na wyznaczone składowisko odpadów azbestowych (takich miejsc jest w Polsce niewiele).

Uwaga! Zgodnie z ustawą karze grzywny w wysokości od 5 do 20 tys. zł lub karze aresztu - od 5 do 30 dni, podlega każdy, kto magazynuje lub składuje azbest w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Wzmacnianie więźby dachowej

Jeśli zdaniem konstruktora nośność więźby jest niewystarczająca do przeniesienia dodatkowych obciążeń, może on zaproponować następujące rozwiązania:

  • zastosowanie dodatkowych podpór pod krokwie i jętki (podpór nie można stosować, jak się chce, bo jeśli są w punkcie innym niż przewidziano w projekcie, zmieniają schemat pracy elementów - dlatego należy to skonsultować z konstruktorem z uprawnieniami);
  • zwiększenie liczby krokwi;
  • zwiększenie przekroju krokwi przez przybicie do nich obustronnie desek;
  • usztywnienie połaci ściągami stalowymi;
  • wymiana niektórych elementów (np. zniszczonych przez owady) na nowe.

Niestety usługi firm zajmujących się rozbiórką i przewozem płyt azbestowych są dość drogie: usunięcie eternitu ze 100 m² połaci kosztuje do 5 tys. zł, a więc koszty takiej rozbiórki zwiększą wydatki na modernizację dachu - chyba że uda się nam skorzystać z pomocy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska lub gminy.

Uwaga! Przed przystąpieniem do zabezpieczania bądź usuwania eternitu trzeba zawiadomić powiatowy urząd nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenia trzeba dokonać co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót. Można do nich przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie powiadomi nas o decyzji sprzeciwu; taka milcząca zgoda na rozbiórkę jest ważna 2 lata, a więc roboty rozbiórkowe trzeba rozpocząć przed upływem tego czasu.

Zgłoszenie czy pozwolenie

Zależnie od zakresu robót związanych z odnawianiem dachu, trzeba będzie na nie uzyskać pozwolenie ze starostwa powiatowego lub też tylko zgłosić, że się je planuje.

Zgłoszenie w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa powiatowego będzie potrzebne, jeśli planujemy remont lub docieplenie dachu, w tym także wymianę pokrycia i orynnowania oraz naprawę więźby. Zgłoszenie składa się na formularzu z urzędu co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Należy w nim podać ów termin oraz określić rodzaj, zakres i sposób wykonania prac. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, czasami wymagane są też rysunki obrazujące planowane prace. Roboty można rozpocząć po upływie 30 dni od zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta nie wniesie sprzeciwu. Zgłoszenie traci ważność po 2 latach od określonego w nim terminu rozpoczęcia robót.

Pozwolenie jest niezbędne, jeżeli modernizacja dachu będzie się wiązać ze zmianą jego konstrukcji i kształtu, podwyższeniem budynku, adaptacją nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne, dobudowaniem dodatkowych pomieszczeń albo wstawieniem okien połaciowych. Do wniosku o pozwolenie trzeba dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, cztery egzemplarze projektu budowlanego modernizacji, a jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - także decyzję o warunkach zabudowy.