Biblioteka

Wymiana pokrycia dachowego z lekkiego na ciężkie i z ciężkiego na ciężkie

Dodano: czwartek, 13 sierpnia 2015 12:25

Każda więźba dachowa ma określoną wytrzymałość, dlatego przystępując do wymiany pokrycia dachowego trzeba brać pod uwagę jej parametry. O ile zastąpienie starych dachówek nowymi - ze względu na podobną wagę - nie nastręcza większych problemów, to już wymiana pokrycia lekkiego na ciężkie wiąże się najczęściej z koniecznością wzmocnienia konstrukcji dachu.

Pokrycia dachowe znacznie różnią się od siebie wagą. Najlżejsza blacha aluminiowa waży niespełna 2 kg/m², blachodachówki ok. 5 kg/m², a gonty bitumiczne i płyty azbestowo-cementowe prawie 15 kg/m². Dużo większe obciążenie dla konstrukcji stanowią dachówki cementowe (40-60 kg/m²) i ceramiczne (45-90 kg/m²). Pokrycia te traktowane są jako ciężkie i już na etapie projektowania konstrukcji dachowej wymagają uwzględnienia tak dużego obciążenia.

Trzeba też brać pod uwagę to, że z czasem więźba ulega korozji biologicznej i samoistnym odkształceniom, co powoduje zmniejszenie jej pierwotnej wytrzymałości. Zakres robót remontowych na dachu w dużym stopniu zależy więc od tego, na jakie pokrycie się zdecydujemy i w jakim stanie jest więźba naszego dachu.

Z ciężkiego na ciężkie

Dachy kryte dotychczas ciężkimi pokryciami bez trudu pokryjemy dachówką ceramiczną lub cementową. Na taką wymianę decydujemy się głównie wtedy, gdy stare pokrycie uległo zniszczeniu przez huraganowy wiatr, bądź gdy na dachu znajdują się trudne do usunięcia zanieczyszczenia, a chcemy uzyskać elegancki wygląd. Oczywiście niezbędne będzie sprawdzenie stanu konstrukcji dachowej - czy nie nastąpiło jej uszkodzenie na skutek butwienia drewna, zniszczenia przez owady, czy też nadmiernych odkształceń.

Uszkodzenia powstają przeważnie na ograniczonej powierzchni, np. tam, gdzie przeciekała woda. Niekiedy wystarczy zatem wymienić zniszczone fragmenty więźby lub ją wzmocnić, przybijając nakładki w miejscach ugięcia krokwi czy mocując dodatkowe zastrzały. Znaczące odciążenie konstrukcji dachowej uzyskamy, gdy na dachu ułożona była dachówka karpiówka "w łuskę" lub "koronkę" - czyli najcięższa odmiana pokrycia dachówką. Wymiana jej na zakładkową dachówkę profilowaną zmniejszy obciążenie prawie o połowę. Oczywiście przy znacznym uszkodzeniu więźby dachowej pozostaje jedynie jej wymiana i dostosowanie do nowego pokrycia dachowego.

Sama wymiana nie jest zbyt skomplikowana. Wystarczy usunąć stare dachówki i ułożyć nowe, przy czym konieczna może się okazać wymiana listew montażowych dostosowanych rozstawieniem do zamocowania nowych dachówek. Jeśli dotychczasowe pokrycie układane było tylko na łatach (np. nad strychem nieogrzewanym), a kąt nachylenia połaci jest mniejszy niż 45º, warto przed ułożeniem nowej dachówki zamocować na krokwiach folię paroprzepuszczalną i kontrłaty. Dzięki temu zwiększy się szczelność dachu i zabezpieczenie przed skapywaniem kondensującej pod pokryciem pary wodnej oraz wdmuchiwaniu śniegu w czasie zadymki.

Z lekkiego na ciężkie

Dużo bardziej problematyczne jest ułożenie dachówek w miejsce gontów, bitumicznych płyt falistych, eternitowych czy blachodachówki. O takiej wymianie możemy pomyśleć jedynie w przypadku dostatecznej wytrzymałości konstrukcji dachowej oraz jej nachylenia pod kątem przynajmniej 30º. Przy mniejszych spadkach również można układać dachówki, ale konieczne będzie wtedy zamontowanie pełnego podkładu z desek bądź płyt OSB, przykrytego przynajmniej jedną warstwą papy termozgrzewalnej, co zwiększy ob ciążenie o kolejne kilogramy.

Oczywiście nie ma tutaj mowy o zastosowaniu metody prób i błędów - zanim położymy dachówki, musimy zlecić konstruktorowi wykonanie ekspertyzy wytrzymałości konstrukcji dachowej. Jej przeprowadzenie w praktyce będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy mamy odkrytą więźbę z dostępem na nieużytkowe i niezabudowane poddasze. W razie potrzeby specjalista zaprojektuje odpowiednie wzmocnienia.

Zakres tych prac może być bardzo różny - od wymiany bądź wzmocnienia poszczególnych elementów więźby, do wykonania dodatkowych podpór. W niektórych przypadkach konstruktor może rekomendować nawet wymianę całej konstrukcji dachu, co wiąże się z poważnymi nakładami inwestycyjnymi. W praktyce na takie rozwiązanie decydujemy się tylko wtedy, gdy więźba jest w bardzo złym stanie lub planujemy modernizację i przebudowę całego poddasza.

Cezary Jankowski
fot. Dreamstime