Biblioteka

Podbitka dachowa - oświetlenie i wentylacja

Dodano: czwartek, 27 listopada 2014 13:23

Podbitka dachowa stanowi element, którego walory estetyczne warto wykorzystać, montując w niej oprawy oświetleniowe. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są wpuszczane w nią płaskie oprawy żarówek halogenowych lub diod LED.

Uwaga! Taką instalację powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

Zasady projektowania i wykonania oświetlenia w podbitce są takie, jak w przypadku wszystkich instalacji elektrycznych na zewnątrz domu. Woda i zmiany temperatury zwiększają ryzyko awarii (w porównaniu z instalacją wewnętrzną), dlatego należy trzymać się kilku podstawowych zasad:

  • oprawy oświetleniowe muszą być odporne na działanie wody, mieć klasę odporności co najmniej IP44 i być przeznaczone do montażu na zewnątrz;
  • oprawy powinny być dobrane do materiału, z jakiego jest zrobiona podbitka, tak aby bezpiecznie odprowadzać powstające ciepło i nie dopuścić np. do nadtapiania paneli podbitkowych;
  • przewody nie mogą stykać się bezpośrednio z elementami drewnianymi;
  • najlepiej, jeśli oprawy będą zasilane niskim, bezpiecznym napięciem (transformator ma zapewniać pewne oddzielenie uzwojenia pierwotnego i wtórnego; najkorzystniej umieścić go wewnątrz domu, gdzie nie będzie narażony na negatywne czynniki zewnętrzne).

Uwaga! Jeśli zasilanie napięciem sieciowym (230 V) jest konieczne, obwód oświetlenia zewnętrznego trzeba zabezpieczyć odrębnym wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania do 30 mA, oraz oczywiście wyłącznikiem nadmiarowoprądowym.

Podbitka dachowa - wentylacja

Podbitka jest elementem ochronnym dachu, nie może więc mu szkodzić i blokować przepływu powietrza niezbędnego do jego wentylacji. W innym przypadku, doprowadziłoby to do zawilgocenia ocieplenia dachu i zwiększonych strat ciepła. Z kolei zawilgocenie ocieplenia zagroziłoby wkrótce także konstrukcji dachowej. Żeby zagwarantować właściwą wentylację dachu, w podbitce pozostawia się szczeliny albo montuje w niej odpowiednią liczbę specjalnych paneli wentylacyjnych lub kratek.

Powierzchnia otworów wlotowych zależy od konstrukcji dachu, jego kąta nachylenia i powierzchni. Najczęściej jest to 1/400-1/600 wentylowanej powierzchni dachu. Szczeliny o takiej powierzchni powinny znajdować się również w szczycie dachu. Łącznie całkowity przekrój otworów wentylacyjnych podbitki i dachu to 1/200-1/300 jego powierzchni. Przy podbitce drewnianej ułożonej z desek, łączonych na pióro i wpust bądź na zakład, wentylację uzyskuje się na ogół przez wykonanie otworów w połączeniach desek lub przez pozostawienie szczeliny. W przypadku desek ułożonych na styk, do wentylacji dochodzi naturalnie.

Uwaga! Wykonane samodzielne otwory należy przykryć siatką, tak aby uniemożliwić przedostawanie się owadów pod podbitkę.

Emilia Rosłaniec
fot. Royal Europa