Biblioteka
Zasady pracy z wełną mineralną

Zasady pracy z wełną mineralną

Dodano: środa, 03 listopada 2010 12:55

Wełna mineralna jest produktem bezpiecznym zarówno podczas produkcji, montażu, jak i późniejszego użytkowania. Efekt swędzenia, który pojawia się czasem podczas pracy z tym materiałem, jest krótkotrwały i łatwy do uniknięcia dzięki przestrzeganiu zasad BHP.

Producenci materiałów budowlanych z wełny mineralnej opracowali i propagują kilka ogólnych zasad BHP dla prac z materiałami termoizolacyjnymi:

  • pracownicy montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną oraz rękawice,
  • docinanie wełny mineralnej lub szlifowanie jej powierzchni powinny odbywać się w wentylowanych pomieszczeniach (powstawaniu dużej ilości pyłu zapobiega ręczne docinanie materiału),
  • podczas szlifowania powierzchni płyt wełny skalnej, wskazane jest używanie maseczki przeciwpyłowej w celu zabezpieczenia górnych dróg oddechowych oraz okularów ochronnych,
  • pomieszczenie, w którym wykonywane są prace, zaleca się utrzymywać w czystości, a po zakończeniu prac wykonawcy powinni umyć ręce i twarz zimną wodą.

źródło: Redakcja
zdjęcie wprowadzające: Ursa