Charakterystyka ciężkich pokryć dachowych

Dodano: czwartek, 13 sierpnia 2015 13:34

Dachówki ceramiczne to jedne z najpopularniejszych materiałów stosowanych do wykańczania dachu. Różne typy i kolory tego pokrycia można dopasować do charakteru budynku, jego formy architektonicznej i lokalizacji. W celu uzyskania dodatkowej powłoki ochronnej powierzchnia dachówki może być powlekana płynną warstwą glinki szlachetnej (angobowana) lub szkliwiona (glazurowana).

Charakterystyka dachówek ceramicznych

Obecnie najczęściej wybierane są modele zakładkowe, których szczelność i stabilne ułożenie zapewniają specjalne wyprofilowane zamki (górny, dolny i boczne), ułatwiające też ich układanie. System połączeń między dachówkami pozwala jednocześnie na ich swobodne wzajemne przemieszczanie się, czyli tzw. pracę pokrycia.

Dachówki ceramiczne są ciężkie - takie pokrycie waży, zależnie od rodzaju i sposobu układania, od 40 do 90 kg/m² - wymagają więc solidnej konstrukcji nośnej. Ich ważną zaletą jest natomiast zdolność do tłumienia hałasu (odgłosów padającego deszczu), a także łatwość wymiany w razie uszkodzenia pojedynczych elementów. Oprócz pod stawowego materiału, w systemach po kryć dostępne są elementy uzupełniające (dachówki boczne, połówkowe, kalenicowe) oraz akcesoria montażowe i ozdobne.

Standardowy kąt nachylenia połaci zawiera się w granicach 30-60°. Natomiast przy większych kątach konieczne jest mocowanie każdej dachówki do łat montażowych. Przy mniejszym nachyleniu zaleca się natomiast stosowanie krycia metodą tzw. podwójnego dachu - pod dachówkami układa się wtedy pełne deskowanie przykryte papą, następnie kontrłaty dystansowe, a do nich mocuje się łaty montażowe. Ołacenie połaci dachowej dopasowuje się do konkretnych modeli dachówek, zgodnie z zleceniami producenta, uwzględniając też rozstaw krokwi, istotny dla doboru przekroju łat nośnych.

Złe rozplanowanie ułożenia dachówek sprawi, że przy układaniu trzeba je będzie przycinać na wąskie pasy w celu zapewnienia ciągłości pokrycia. Prawidłowe rozplanowanie dopuszcza jedynie zamontowanie elementów połówkowych, z uwzględnieniem szerokości dachówek szczytowych. Te wzdłużnie przycinane można układać tylko na styku z kominami, oknami dachowymi, przy czym nie powinny być one węższe niż połowa dachówki pełnej.

Dachówki układa się rzędami, zwracając uwagę na poprawne połączenie na zamkach, a pokrycie utrzymuje się na dachu głównie dzięki własnemu ciężarowi. Zgodnie z zaleceniami danego producenta, nachylenia dachu i warunków wiatrowych, dodatkowo mocujemy spinkami np. co 5. dachówkę. Zaś umocowania wymagają wszystkie dachówki skrajne, koszowe i kalenicowe. Istotną pozycję w kosztach pokrycia stanowią dachówki uzupełniające - brzegowe, kalenicowe. Niekiedy zastępowane są przez obróbki blacharskie, co jednak niekorzystnie wpływa na wygląd po krycia i jego trwałość.

Charakterystyka dachówek cementowych

Dachówki cementowe pod względem wyglądu i zakresu zastosowania są niemal równorzędnym materiałem, jak dachówki ceramiczne, a przy tym są nieco tańsze. Nie różnią się też w wymaganiach dotyczących przygotowania podłoża oraz technologii układania.

Produkowane są z barwionego w masie betonu o wysokiej wytrzymałości, pokrywanego drobnoziarnistą warstwą, która nadaje dachówce gładką powierzchnię oraz znacznie zwiększa jej odporność na zabrudzenia i porastanie mchem. Powłoka ta nie przepuszcza wody i jest nienasiąkliwa, dzięki czemu elementy mają zwiększoną mrozoodporność. Ponadto na powierzchni nakładana jest warstwa akrylowa, intensyfikująca barwę i zapewniająca dodatkowa ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Cezary Jankowski
fot. Etex (Euronit)